Onderwijs

Bewegingsonderwijs

Gezonde school

Koningsspelen

Onderwijs

Sportbedrijf Deventer heeft als doel om meer mensen in beweging te brengen. Een belangrijke doelgroep hierin zijn kinderen en jongeren. Wanneer zij bewegen voelen ze zich gezonder, fitter en sterker en het is goed voor het zelfvertrouwen.
Een belangrijke pijler hierin is het spelenderwijs ontwikkelen van goede motorische vaardigheden.
Om scholen te ondersteunen bij goed bewegingsonderwijs lenen wij vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit aan basisscholen in de gemeente Deventer en omgeving. zij verzorgen de lessen bewegingsonderwijs, organiseren naschool sportaanbod en ondersteunen de school bij alles wat met sport, bewegen en gezondheid te maken heeft. Kinderen kunnen zich dankzij de vakkundige begeleiding van de beweegdocenten van Sportbedrijf Deventer op hun eigen niveau ontwikkelen.