Leren bewegen

Kinderen en jongeren die sporten en bewegen voelen zich gezonder, fitter en sterker. Daarnaast leren ze spelenderwijs tal van vaardigheden en is het goed voor het zelfvertrouwen van het kind. Wij streven naar een leven lang met plezier bewegen. De basis hiervoor is het ontwikkelen van goede motorische vaardigheden. Daarom hechten wij grote waarde aan kwalitatief en kwantitatief goed bewegingsonderwijs.

Daarnaast leggen onze vakleerkrachten een relatie met het na of buitenschoolse sportaanbod, de speelomgeving en de sportverenging. Tevens vergroot de vakleerkracht het gezondheidsbesef bij kinderen en hun ouders. Om uw school te ondersteunen bij het neerzetten van goed bewegingsonderwijs en een gezond sport- en beweegklimaat, lenen wij vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit aan basisscholen.

Bewegingsonderwijs

Waarom een vakleerkracht?

  • Sportbedrijf Deventer is werkgever van uw vakleerkracht en daarmee kunnen we u volledig ontzorgen op dit gebied.
  • Het team bestaat momenteel uit 12 vakleerkrachten die werkzaam zijn binnen 30 basisscholen, de aan u uitgeleende collega is dus werkzaam in een team dat continu uitwisseling en expertise biedt.
  • Er wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen en gebruik gemaakt van vernieuwende sport- en spelmaterialen.
  • Op diverse locaties wordt gebruik gemaakt van Mobiez (vernieuwende materiaalsets die rouleren tussen accommodaties).
  • Kennisdeling binnen het team van vakleerkrachten die allen werkzaam zijn op 1 of meerdere Deventer basisscholen.

Monitoring

Sinds het schooljaar 2021- 2022 is het testen en monitoren van de motorische vaardigheden een vast onderdeel van onze werkwijze. Het geeft zowel de vakleerkracht als de groepsleerkracht de mogelijkheid om:

  • Een beter objectief beeld te krijgen van de beweegvaardigheden van de kinderen;
  •  Beter in te spelen op de individuele ontwikkelbehoefte van elk kind;
  • De effectiviteit van het eigen handelen te onderzoeken;
  • Kunnen we kinderen nog beter doorverwijzen naar specifiek vervolgaanbod door het inbedden van monitoring binnen ons aanbod kunnen wij onze kwaliteit nog verder verhogen.

Tarieven

Scholen die gebruik kunnen maken van de combinatiefunctie CF-regeling betalen cofinanciering over het aantal afgenomen uren. Dit om het gat tussen de loonkosten van de vakleerkracht en de beschikbare subsidie vanuit de landelijke en lokale overheid te dekken. Maakt uw school gebruik van deze regeling dan draagt u nog steeds bij in de cofinanciering van de vakleerkracht.
Scholen die niet in aanmerking komen voor de CF-regeling of die aanvullend daarop meer uren afnemen kunnen aanvullende uren inkopen. U koopt in voor het gehele schooljaar. Wilt u ad hoc inzet bijvoorbeeld bij uitval van een eigen vakdocent dan geldt hiervoor een ander uurtarief. Per lesuur van 45 minuten rekenen we een kwartier extra. Dit is de tijd die minimaal benodigd is om o.a. lessen voor te bereiden.

Bewegingsonderwijs schooljaar 2022 - 2023Tarief
CF-regeling cofinanciering € 23,00
Aanvullende uren, buiten CF-regeling € 40,00
Ad hoc inzet € 60,00

*Tarief per uur

Neem contact op

Sigrid Kuizenga
Sigrid Kuizenga
06-45270731

Vakleerkrachten

Niels de Vries
Anita Ruiter
Eray Canlioz
Geert Petter
Noor Teunissen
Isolde Prenger
Lode Acke
Maarten Jansen
Noortje Maneschijn-Spits
Mieke Tip
Annefleur Dangremond 
Jaimy Matulessy