Vignet Gezonde School

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Sportbedrijf Deventer ondersteunt scholen om planmatig en structureel te werken aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel, presteren beter op school en maken sneller een gezonde keuze.

De werkwijze van het initiatief Gezonde School richt zich op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO scholen. Als uw school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema!

Gezonde School

Vier pijlers

  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door een lespakket op een thema uit te voeren.
  • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.

  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door  gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Aanvragen Vignet ‘Gezonde School’

De Sportbedrijf Deventer vakleerkracht op uw school kan ondersteunen bij het aanvragen van een vignet ‘Gezonde School’. Thema’s waarvoor een themacertificaat kan worden behaald zijn onder meer:

  • Bewegen en sport
  • Voeding
  • Welbevinden

Heeft u interesse of vragen over het vignet ‘Gezonde School’?
Neem dan contact met ons op.

 

Neem contact op

Sigrid Kuizenga
Sigrid Kuizenga
06-45270731

Vakleerkrachten