Jaarverslagen

    Het jaarverslag biedt een overzicht van wat we met Sportbedrijf Deventer het afgelopen jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast geven we aan hoe we de uitvoering van ons toezicht inrichten en welke kosten hieraan waren verbonden.