Global Goals

Deventer is een Global Goals gemeente en brengt onder andere partijen bijeen voor het behalen van klimaat en maatschappelijke doelstellingen. Sportbedrijf Deventer richt zich op onderstaande 5 ‘Global Goals’:

Alle sport- en beweegactiviteiten die wij zelf of samen met onze partners organiseren, hebben als doel een gezonde maatschappij te creëren, voor alle inwoners van alle leeftijden. Enkele initiatieven die daar in het bijzonder aan bijdragen zijn:

Wij streven naar gelijke gender diversiteit en gelijkheid bij vacatures, binnen teams en met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. 

Onze organisatie heeft momenteel (2022) 68 vrouwen en 64 mannen in dienst.

Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving door gelijke kansen te bieden aan sollicitanten ongeacht geslacht, beperking, leeftijd, huidskleur, nationaliteit, religie, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Ook streven wij naar inclusief sport- en beweegaanbod, door samen met verenigingen en instanties aangepaste activiteiten te organiseren. Enkele voorbeelden:

De hoeveelheid aan sport- en beweegactiviteiten bij De Scheg en het Borgelerbad zorgen voor een complexe mix van technieken en hoog energieverbruik. We hebben in ons onderhoudscontract (MJOP) vastgelegd dat er bij vervanging van technische installaties tegelijk wordt verduurzaamd. Enkele voorbeelden:

 • 1.550 zonnepanelen op het dak van de ijsbaan
 • Warmtepomp (warmte ijsbaan gebruiken voor opwarmen zwembadwater)
 • Hergebruik zwembadwater
 • Slimme schakelaars & LED verlichting
 • Extra waterverwarming bij het Borgelerbad door zonneboiler (heatpipes)

We geloven dat we enkel samen meer kunnen bereiken. Dankzij de synergie met verschillende partners spelen we zo goed mogelijk in op maatschappelijke behoeften.

 • Wij werken bijvoorbeeld samen met:
  Sportverenigingen
 • Onderwijs
 • Zorg
 • Raster (Welzijn)
 • Konnected (werk- & leerbedrijf)
 • Stichtingen Leergeld en Rechtop
 • MKB Deventer
 • Gemeente Deventer
 • Provincie Overijssel Regulier en speciaal onderwijs
 • COA in Schalkaar