Meer én beter bewegen

De Week van de Motoriek vindt plaats van 1 t/m 5 november 2021 onder het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’.

Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan te stimuleren om te sporten. Op een plezierige manier gevarieerd bewegen is belangrijk om goede motorische vaardigheden te ontwikkelen . Hierdoor participeren kinderen meer in sport- en spelactiviteiten dan minder vaardige kinderen. Zij zijn fitter, hebben minder kans op overgewicht, chronische aandoeningen en ervaren vooral meer plezier aan sporten en bewegen. Tevens gaat de levensverwachting omhoog.
In Deventer investeren we in het ontwikkelen van goede motorische vaardigeden door kwantitatief en kwalitatief goed bewegingsonderwijs aan te bieden op driekwart van de basisscholen in Deventer. Daarnaast bieden we naschoolse sportprogramma’s om kinderen kennis te laten maken met diverse sporten en sportverenigingen in Deventer. Met SportStars Xtra zetten we specifiek in op kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van bewegen. Zo proberen we alle kinderen het plezier van sport en bewegen te laten ervaren.

Geplaatst op 2021-11-02