Bedrijfssport

Sportbedrijf Deventer helpt werkgevers en werknemers fit en vitaal te blijven, zowel in werk als privé. Met onze kennis en kunde op het gebied van vitaal werken brengen wij ondernemend Deventer (e.o.) in beweging. Niet alleen fysiek, maar voor het gehele palet van gezonde leefstijl en vitaliteit.
Wij noemen dit de 5 B’s van Body, Brain, Being, Balance en Business.

Door onze nauwe samenwerking met sportverenigingen, sportparken en topsporters worden medewerkers gestimuleerd en leveren ondernemers een belangrijke bijdrage aan een gezond sportklimaat in Deventer. Echter trekken wij samenwerkingen met bedrijven breder dan alleen ‘Bedrijfssport’, in de vorm van ‘Vitale bedrijven’.

Bedrijfssport

Vitale bedrijven

Onder de noemer “Vitale bedrijven – Vitale verenigingen” vallen meerdere rollen die de bedrijven kunnen vervullen:

  • Sponsor / Partner van programma’s en events: Talentenpool, Uniek sporten, de IJsselloop, Bedrijfsbattledag
  • Deelnemer aan door verenigingen georganiseerde evenementen: Bedrijfstoertocht de Beste Bulten i.s.m. de Zwaluwen / Bedrijfsbattledag i.s.m. SV Helios

    • Kennispool voor sportverenigingen: juridisch, financieel, bouwtechnisch, energie
    • Samenwerking met reïntegratiebedrijven en sportverenigingen
    • Bieden van werkplekken na re-ïntegratie en/of werkervaringsplek op een Sportpark
    • Vitaliteitsprogramma’s voor eigen medewerkers van bedrijven en organisaties

Vragen?

Heeft u vragen over bedrijfssport en vitale bedrijven?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Irene Jansens
06-24752232